Cenab-ı Aşk #2020

Cenab-ı Aşk By Dücane Cündioğlu Cenab A k Var E refo lu Rum bil hakikatV c du f ni etmektir ad a kVarl a gelen her demin kendini varl a getirene ihtiyac iki cihettendir ilki varl a getirdi i i in ikincisi varl n s rd rmesini sa lad i in Evet
 • Title: Cenab-ı Aşk
 • Author: Dücane Cündioğlu
 • ISBN: 9786054322060
 • Page: 210
 • Format: Paperback
 • Cenab-ı Aşk By Dücane Cündioğlu
  Cenab-ı Aşk By Dücane Cündioğlu Var E refo lu Rum bil hakikatV c du f ni etmektir ad a kVarl a gelen her demin kendini varl a getirene ihtiyac iki cihettendir ilki varl a getirdi i i in, ikincisi varl n s rd rmesini sa lad i in Evet varl a gelmenin bir sebebi oldu u gibi, var kalman n, varl kl olman n da bir sebebi vard r ki farkl sebepten de il, bir sebebin iki cihetinden s zediyoruzVar E refo lu Rum bil hakikatV c du f ni etmektir ad a kVarl a gelen her demin kendini varl a getirene ihtiyac iki cihettendir ilki varl a getirdi i i in, ikincisi varl n s rd rmesini sa lad i in Evet varl a gelmenin bir sebebi oldu u gibi, var kalman n, varl kl olman n da bir sebebi vard r ki farkl sebepten de il, bir sebebin iki cihetinden s zediyoruz asl nda Varolabilmemiz i in muhta oldu umuza varl m z s rd rmek i in de muhta olmaktan B ylelikle varolanlar n t m iki s fatla muttas f olmak zorunda v c d ve beka.Demek ki a k v c du b ki k lmak i in rp nanlar n de il, v c du f ni k lmak i in abalayanlar n mesleki.O halde Cenab A k y riniz ve yard mc n z olsun efendim
  • BEST E-Book "✓ Cenab-ı Aşk" || READ (MOBI) Þ
   210 Dücane Cündioğlu
  • thumbnail Title: BEST E-Book "✓ Cenab-ı Aşk" || READ (MOBI) Þ
   Posted by:Dücane Cündioğlu
   Published :2020-02-17T20:01:29+00:00

  About “Dücane Cündioğlu

  • Dücane Cündioğlu

   T rk yazar, d n r, filozof.2 Nisan 1980 de ba lad yaz hayat na e itli dergi ve gazetelerde makaleler yazarak devam etti 1981 de Kur an ilimlerini temel u ra alan olarak se ti Yorumbilim in lm i Tefsir yan s ra uzun y llar Tarih, Dilbilim lm i Bel at , D ncebilim lm i Mant k ve Felsefe dersleri verdi ubat 1998 ten itibaren Yeni afak gazetesinde k e yazarl yapmaktad r.

  260 thoughts on “Cenab-ı Aşk

  • Bir kere okunup k t phane raf na s k t r las bir kitap hi de il Tekrar tekrar okunursa, sindire sindire okunursa, ara ara hat rlan rsa bence as l tad n verir.Zaten D cane Bey in kitaplar birka istisna d nda hep birbirini and r yor sluba kendinizi al t rabilirseniz kitaplardan daha ok zevk alabilirsiniz.  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *